VAWA® CENTRUM

VAWA ® centrum v Košiciach bolo založené v roku 2018 za účelom spojiť tradičné a nové formy pohybových aktivít motivačnou, funkčnou formou najmä využitím VAWA ® balančnej dosky, ktorú sme navrhli nielen ako hračku, hojdačku, šmýkačku, ale hlavne ako rehabilitačnú pomôcku pre skvalitnenie výsledku cvičenia, aby sa stalo zábavnou hrou. Aj vďaka ostatným zaujímavým aktivitám verím, že nájdete „rovnováhu nielen v pohybe“.

Prečo si vybrať práve nás?

Ponúkame bezpečný priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, možnosť vzdelávať sa v rôznych oblastiach (prednášky, kurzy, workshopy), miesto pre vzájomnú pomoc, podporu, radostný život. V našom centre zažijete rodinnú atmosféru a nájdete oázu pokoja aj vďaka vynikajúcej polohe v tichej časti mesta, v blízkosti parku s možnosťou využitia vonkajšieho zeleného dvora. Ponúkame nielen pohybové aktivity pre rodičov s deťmi, ale aj individuálne, či skupinové kreatívne, relaxačné stretnutia, besedy pre ženy, tehuľky, poradenstvo v oblasti vedomého pohybu, psychológie, medziľudských vzťahov a zdravého životného štýlu.


„Tak nechaj vznášať svoje telo a myseľ na vlne fantázie a nekonečnej radosti zo života.“Naše aktivity


VAWA Fit

Hľadanie vlastného stredu – od vonkajšieho pohybu k vnútornej rovnováhe s originálnym cvičebným programom na Slovensku. Ide o netradičné cvičenie aj vďaka hojdaniu, ale za to hravo a funkčne.

happy feet

Skupinové cvičenie plné radosti z pohybu „veselé nôžky“ pre deti od 3 rokov, zamerané na zdravý vývoj chodidla, posilnenie chrbtových svalov a získania pružnosti tela.

healthy life

Harmónia tela i mysle, zdravý a pohodový život, rovnováha nielen v pohybe.

kids yoga

Cvičenie s príbehom pre deti od 3 rokov pre uvedomenie si tela, dychu, vnímanie prirodzenosti pohybu, prežitie daného okamžiku bez porovnávania, veselo, no s rešpektovaním vlastnej jedinečnosti.

fun and creativity

„veselé ručičky“ podpora tvorivosti a rozvoj fantázie nielen pre deti.

mommy and baby

Skupinové cvičenie pre mamičky a balančné hry pre deti do 3 rokov podporujúce všetky aspekty zdravého vývinu, prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí.

relax

Uvoľnujúce aktivity na prekonávanie stresu, pre pozitívne naladenie a radosť, umenie relaxovať.

woman in balance

Inšpiratívne stretnutia žien v rôznych obdobiach života, precitnutie do ženskosti, ktorá nám prináša prirodzenosť, slobodu byť sama sebou, silu, krásu, naplnenie, prebúdza intuíciu, pomáha budovať zdravé vzťahy.

 

Naša lektorka