Kontakt

info@vawa.sk

Eva: +421 905 965 290

Peter: +421 903 173 412

Sme tu pre vás, kedykoľvek v čase
od 9.00 do 17.00 h.

Pozrieť trasu


Fakturačné údaje

VAWA s.r.o.
Hronská 9, 040 11 Košice-Západ

Bankové spojenie Tatra banka, a. s.
IBAN: SK38 1100 0000 0029 3017 7178

Opýtajte sa

Vyhlásenie dotknutej osoby

Týmto vyhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach u prevádzkovateľa VAWA s.r.o., so sídlom Hronská 204/9 Košice - mestská časť Západ 040 11, Košice 040 11, IČO: 50 827 405, zapísaného v OR Okresného súdu Košice I, 41198/V. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na  +421 905 965 290 , e-mailom na info@vawa.skViac informácií